Pomoc
Porady
Cennik
Certyfikaty
Zamów katalog
Poleć znajomym
Serwis
Po co mi sejf ?

 

Po co mi sejf?

 Sejf jest to metalowe, niepalna skrzynka lub szafa przeznaczona do przechowywania przedmiotów wartościowych(np. pieniądze, kosztowności, dokumenty) i uniemożliwiająca dostęp osobom niepowołanym. Z definicji sejf przyda nam się zawsze wtedy kiedy potrzebujemy zabezpieczyć oszczędności przechowywane w domu, utargi oraz wypłaty w pracy, biżuterie, sprzet fotograficzny, laptopy, cenne dokumenty jak akcje, obligacje, testamenty itp. zarówno przed złodziejem jak i osobami niepowołanymi(nawet domowonikami - dzieci). Nie jest to jedyny powód dla którego warto zdecydować się na zakup sejfu oprócz wspomnianych oczywistych powodów jego posiadanie jest też istotną kwestią dla naszego ubezpieczyciela oraz jest rzeczą niezbędna w przypadku posiadania broni(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji)

Wiemy już że sejf jest nam niezbędny dla bezpiecznego i spokojnego życia. Pojawia się pytanie jaki typ sejfu będzie odpowiedni dla nas?

 Wszystkie nasze sejfy przechodzą surowe testy odporności na włamanie i posiadają certyfikaty potwierdzające zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami europejskimi, co pozwala na nadanie im odpowiedniej klasy. Testy przeprowadza się w niezależnej jednostce certyfikującej z użyciem całej gamy narzędzi stosowanych przez włamywaczy (m.in. młota, łomu, a nawet palnika czy narzędzi tnących). Aby uzyskać atest sejf musi oprzeć się różnym metodom włamania. Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy, otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności. Im wyższy poziom ochrony zapewnia sejf, tym przyznana jest mu wyższa klasa odporności. Warunkuje to również, iż mogą być przechowywane w sejfie bardziej wartościowe przedmioty, co jest istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela. 

Dlatego musimy sobie odpowiedzieć na pytanie co i w jakiej wartości będziemy przechowywać w sejfie. Pomocne mogą się okazać następujące opisy i tabela (na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dznia 14 pażdziernika 1998 r.) 

 

  • Broń i amunicja

Szafy do przechowywania broni i amunicji, wymagania zgodne z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6).

  • Klasa A

Urządzenia przeznaczone do przechowywania dokumentów zastrzeżonych, zarządzenie nr 25/MON i dokumentów poufnych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.

Wszystkie urządzenia w klasie A muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.

  • Klasa B

Urządzenia przeznaczone do przechowywania akt tajnych, zarządzenie nr 25/MON, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.

Wszystkie urządzenia w klasie B muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.

  • Klasa C

Urządzenie przeznaczone do przechowywania akt ściśle tajnych, zarządzenie nr 25/MON, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.

Wszystkie urządzenia w klasie C muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.

  • S1 - S2

Urządzenie do przechowywania wartości pod nadzorem wg PN-EN 14450.

  • Klasa 0 - XIII wg PN-EN 1143-1

Urządzenia i pomieszczenia o najwyższej, rosnącej odporności na włamanie, które posiadają określony górny limit wartości pieniężnych wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14 października 1998 r.

  • Klasa D-0 – D-V; N-II – N-XI wg PN-EN 1143-2

Urządzenia do przechowywania depozytów dziennych i nocnych nie wymagających nadzoru o rosnącej odporności na włamanie, które posiadają określony górny limit wartości pieniężnych wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14 października 1998 r. Jednostki wolnostojące o masie mniejszej niż 1000 kg muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.

  • Klasa A – D

Zamki o rosnącej odporności na nieuprawnione otwarcie.

 

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych w pomieszczeniach i urzadzeniach w zalezności od ich odporności na włamanie (dotyczy sejfów)  

Klasa S1 - wartość zabezpieczenia do około 90000 zł. (do przechowywania wartości pod nadzorem)

Klasa S2 - wartość zabezpieczenia do około  150 000 zł. (do przechowywania wartości pod nadzorem)

Klasa I - wartość zabezpieczenia w pomieszczeniu bez alarmu do 148 895 zł., chronionych systemem alarmowym co najmniej klasy SA3 do 387 128 zł. 

Klasa II - wartość zabezpieczenia w pomieszczeniu bez alarmu do 446 686 zł., chronionych systemem alarmowym co najmniej klasy SA3 do 893 372 zł.

W przpadku przekroczenia limitu wartości należy rozważyć zakup kasy pancernej wyższej klasy.

Limity wartości pieniężnych obliczone wg jednostki obliczeniowej dla II kwartału 2008.

 

Podejmując decyzje o zakupie sejfu powinliśmy brac pod uwagę również inne istotne czynniki takie jak przestępczość w regionie nas interesującym, jakiej klasy są inne zabezpieczenia w pomieszczeniu (alarmu, drzwi antywłamaniowe, rolety antywłamaniowe itp.). Aby mieć pewność co do zastosowania najlepszych środków ochrony należy zawsze starać się wybrać wyższą z możliwych klas. 

Przy wyborze odpowiedniego sejfu proszę również zwrócić uwagę na:

- wymiary zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne sejfu;

- rozmiary przedmiotów które będą przechowywane

- ciężar sejfu

- typ zamka (klucz, szyfr, elektroniczny, mieszane)

 

 

 TREZOR © 2009   Warszawa ul. Towarowa 22 DH Jupiter
Mapa strony